PresentSimple (PresentIndefinite) – теперішній простий час англійської мови, вживається для позначення дій, що відбуваються у теперішньому часі.
У розмовному реченні PresentSimple утворюється за допомогою додавання до іменника (суб’єкта дії) дієслова у першій його формі без частки to, при утворенні PresentSimple з займенниками 3 особи однини he, she, it до дієслова потрібно додавати закінчення -s.
Наприклад:
I play football. – Я граю в футбол.
He/Sheplays football. – Він/Вона грають у футбол.
Itmakes mestronger. – Це робить мене сильнішим.
Якщо дієслово закінчується на -s, -ss, -sh, -ch, -x, -o, тоді замість закінчення -s додається -es:
Hewishes meluck. – Він бажає, щоб мені поталанило.
Якщо дієслово має закінчення на -у, то ця літера заміняється на -i, до закінчення також додається -es:
Hetries toworkharder. – Він старається працювати наполегливіше.
Заперечне речення у PresentSimple утворюється за такою формулою:
Іменник + do/does + not + дієслово
Допоміжне дієслово does використовується лише з займенниками третьої особи однини(he,she.it).
В інших випадках потрібно вживати do. Слова do/does та not можна скорочувати та зливати в одне don’t/doesn’t.
Приклади заперечних речень:
I donotplay guitar. – Я не граю на гітарі.
He doesnotgo totheuniversity. – Він не ходить до університету.
It doesn’tmake sense.
У питальних реченнях також використовуються допоміжні слова do/does. Формула утворення питального речення PresentSimple схожа на утворення запереченого речення, лише з тією різницею що тут немає частки not, а допоміжне дієслово потрібно ставити на початку речення:
Do/Does + іменник + дієслово
Приклади питальних речень:
Do you go totheschool? – Ти ходиш до школи?
Does she swim? – Чи вона плаває?
Does it make youstronger? – Чи робить це тебе сильнішим?
PresentSimple може вживатися з певними словами та виразами, що вказують як часто відбувається або не відбувається певна дія.
• always – завжди
• often – часто
• usually – звичайно
• regularly – постійно, регулярно
• fromtimetotime – час від часу
• sometimes – інколи
• seldom – зрідка, подеколи
• rarely – рідко
• never – ніколи
• everyday – кожного дня, щодня, кожний день
• everyweek – кожного тижня, щотижня, кожний тиждень
• everymonth – кожного місяця, щомісяця, кожний місяць
• everyyear – кожного роки, щороку, кожний рік
• attheweekend – на вихідних
• atweekends – по вихідним
• at 7 o’clock – о 7-й годині (в розкладах)
• twice a week – два рази (двічі) на тиждень
• threetimes a week – три рази (тричі) на тиждень
• fourtimes a month – чотири рази на місяць
• onMondays – по понеділкам
• onSundays – по суботам

Leave a Reply