Plural nouns -множина іменників

Plural nouns -множина іменників

Іменники в англійській мові мають дві форми: однину (Singular) та множину (Plural). Якщо іменник вживається в однині, то в нього немає закінчення: a cap – кришка a table – стіл a teacher – вчитель a day – день Зазвичай, для утворення іменника в множині необхідно просто додати закінчення -s (-es): a pen (ручка) – many pens (багато ручок) one table (один стіл) – three tables (три столи) one car (одна машина) – nine cars (дев’ять машин) a tree (дерево) – a lot of trees (багато дерев) Після дзвінких приголосних і голосних закінчення -s вимовляється як [z], а після глухих приголосних – як [s]: Приклади слів з вимовою звука [z] в кінці Приклади слів з вимовою звука [s] в кінці a hand (рука) – hands (руки) a book (книга) – books (книжки) a train (потяг) – trains (потяги) a lamp (лампа) – lamps (лампи) a club (клуб) – clubs (клуби) a hat (капелюх) – hats (капелюхи) a wall (стіна) – walls (стіни) a street (вулиця) – streets (вулиці) До іменників, що закінчуються на -s, -ss, -x, -sh, -ch, -tch додається закінчення -es: a bus (автобус) – buses (автобуси) a box (коробка) – boxes (коробки) a dish (страва) – dishes (страви) a watch (годинник) – watches (годинники) Якщо іменник закінчується на -y, а перед цією літерою йде приголосна, то додається закінчення -es, а -y змінюється на -i: a city (місто) – cities (міста) a factory (завод) – factories (заводи) Якщо іменник закінчується на -y, а перед цією літерою йде голосна, то додається закінчення -s: a toy (іграшка) – toys (іграшки) a key (ключ) – keys (ключі) У деяких іменників, що закінчуються на -f та -fe, літера -f змінюється на -v, а до закінчення додається -es, що вимовляється як [z]: a life (життя) – lives (житті) a shelf (полка) – shelves (полки) a knife (ніж) – knives (ножі) Деякі іменники є виключенням з правил: їхня множина утворюється не за допомогою додавання закінчення, а за допомогою зміни кореневої голосної або додавання спеціального закінчення . Ці іменники треба запам’ятати: a man (чоловік) – men (чоловіки) a foot (ступня) – feet (ступні) a child (дитина) – children (діти) a woman (жінка) – women (жінки) a tooth (зуб) – teeth (зуби) an ox (бик) – oxen (бики) a goose (гусак) – geese (гуси) a mouse (миша) – mice (миші) a person (людина) – people (люди) datum (величина) – data (величини) crisis (криза) – crises (кризи) analysis (аналіз) – analyses (аналізи) phenomenon (феномен) – phenomena (феномени) Якщо іменник закінчується на -о, то додається закінчення -es у множині: a potato (картоплина) – potatoes (картопля) a tomato (помідор) – tomatoes (помідори) a hero (герой) – heroes (герої) Форма множини деяких іменників збігається з формою однини: one sheep (одна вівця) – two sheep (дві вівці) a deer (один олень) – two deer (два олені) a bison (бізон) – five bison (п’ять бізонів) a moose (лось) – three moose (три лося) a swine (свиня) – several swine (декілька свиней) a fish (риба) – two fish (дві рибини) a salmon (один лосось) – several salmon (декілька лососів) a dozen (дюжина) – two dozen (дві дюжини) an aircraft (літак) – two aircraft (два літаки) a means (засіб) – means (засоби) a series (ряд) – two series (два ряди) a species (вид) – different species (різні види) a corps [ko:r] (корпус, організація) – corps [ko:rz] (корпуси, організації) a headquarters (штаб) – headquarters (штаби) a crossroads (одне перехрестя) – crossroads (перехрестя) an alms (милостиня) – alms (милостині) a gallows (шибениця) – gallows (шибениці) a barracks (казарма) – barracks (казарми) Деякі іменники вживаються лише в множині: trousers – штани scissors – ножиці goods – речі, товари shorts – шорти spectacles, glasses – окуляри, скельця clothes – одяг news – новини А деякі – лише в однині: knowledge – знання luggage – багаж advice – порада money – гроші mathematics – математика information – інформація furniture – меблі athletics – атлетика 1. Write these nouns in plural. 1. fox ………. 9. potato ………. 2. eyelash ………. 10. club ………. 3. house ………. 11. knife ………. 4. life ………. 12. chief ………. 5. flower ………. 13. toy ………. 6. mouse ………. 14. worry ………. 7. child ………. 15. man ………. 8. person ………. 16. dish ………. 2. Some of these words are wrong. Correct them or write “ok” if they are right. 1. sheeps ………. 2. scissor ………. 3. children ………. 4. persons ………. 5. tomatos ………. 6. jeans ………. 7. wives ………. 8. women ………. 9. fishes ………. 10. pyjama ………. 3. Write is or are. 1. He …….. a very nice person. 2. This pair of scissors …….. brand new. 3. My trousers …….. on the bed. 4. There …….. five people on the bus. 5. Your jeans …….. blue. 6. Maybe your pyjamas …….. in the drawer. 7. Mice …….. very annoying in a house. 8. There …….. lots of fish in the pond. 9. The police officer …….. outside the police station. 10. This sheep …….. only two days old. 4. Утворіть форму множини наведених нижче іменників. month, horse, flower, potato, book, plan, bridge, match, nose, bus, box, army, carrot, watch, onion, shop, address, day, fly, hotel lady, key, gate, clock, office, city. 5. Утворіть множину наступних іменників і абревіатур. Mouse, deer, foot, woman, sheep, p., goose, Norman, ox, swine, aircraft, M. P., tooth, child, man, German, grouse.