PresentSimple (PresentIndefinite)

PresentSimple (PresentIndefinite)

PresentSimple (PresentIndefinite) – теперішній простий час англійської мови, вживається для позначення дій, що відбуваються у теперішньому часі. У розмовному реченні PresentSimple утворюється за допомогою додавання до іменника (суб’єкта дії) дієслова у першій його формі без частки to, при утворенні PresentSimple з займенниками 3 особи однини he, she, it до дієслова потрібно додавати закінчення -s. Наприклад: I play football. – Я граю в футбол. He/Sheplays football. – Він/Вона грають у футбол. Itmakes mestronger. – Це робить мене сильнішим. Якщо дієслово закінчується на -s, -ss, -sh, -ch, -x, -o, тоді замість закінчення -s додається -es: Hewishes meluck. – Він бажає, щоб мені поталанило. Якщо дієслово має закінчення на -у, то ця літера заміняється на -i, до закінчення також додається -es: Hetries toworkharder. – Він старається працювати наполегливіше. Заперечне речення у PresentSimple утворюється за такою формулою: Іменник + do/does + not + дієслово Допоміжне дієслово does використовується лише з займенниками третьої особи однини(he,she.it). В інших випадках потрібно вживати do. Слова do/does та not можна скорочувати та зливати в одне don’t/doesn’t. Приклади заперечних речень: I donotplay guitar. – Я не граю на гітарі. He doesnotgo totheuniversity. – Він не ходить до університету. It doesn’tmake sense. У питальних реченнях також використовуються допоміжні слова do/does. Формула утворення питального речення PresentSimple схожа на утворення запереченого речення, лише з тією різницею що тут немає частки not, а допоміжне дієслово потрібно ставити на початку речення: Do/Does + іменник + дієслово Приклади питальних речень: Do you go totheschool? – Ти ходиш до школи? Does she swim? – Чи вона плаває? Does it make youstronger? – Чи робить це тебе сильнішим? PresentSimple може вживатися з певними словами та виразами, що вказують як часто відбувається або не відбувається певна дія. • always – завжди • often – часто • usually – звичайно • regularly – постійно, регулярно • fromtimetotime – час від часу • sometimes – інколи • seldom – зрідка, подеколи • rarely – рідко • never – ніколи • everyday – кожного дня, щодня, кожний день • everyweek – кожного тижня, щотижня, кожний тиждень • everymonth – кожного місяця, щомісяця, кожний місяць • everyyear – кожного роки, щороку, кожний рік • attheweekend – на вихідних • atweekends – по вихідним • at 7 o’clock – о 7-й годині (в розкладах) • twice a week – два рази (двічі) на тиждень • threetimes a week – три рази (тричі) на тиждень • fourtimes a month – чотири рази на місяць • onMondays – по понеділкам • onSundays – по суботам